Powrót do PARAFIA

SIOSTRY OPATRZNOŚCI BOŻEJ

DOM ZAKONNY SIÓSTR OPATRZNOŚCI BOŻEJ

Łąka 260,

36-004 Łąka,

tel. 17 772 10 52,

www: http://www.dps-laka.pl/

przełożona: s. Marianna Krzos

wspólnota liczy 27  sióstr

prowadzą Dom Pomocy Społecznej

 

KATOLICKA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA
ZGROMADZENIA SIÓSTR OPATRZNOŚCI BOŻEJ 

Łąka 260a

36-004 Łąka

tel. 17 772 42 71, 17 772 42 48

www: www.kpow.rzeszow.opoka.org.pl

e-mail: kpow@wp.pl

przełożona: s. Donata Bielak

wspólnota liczy 6 sióstr